SỰ KIỆN TRANG CHỦ   THÊM SỰ KIỆN MỚI   LỊCH  
 

Anniversary


Posted By:
administrator
Khi:
25/08/2010 at 05:00 pm
Ở đâu:
FPT building
112 - Từ Liêm
Hà nội,
Viet Nam


Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm sinh viên KGU Việt Nam ngày (25/8/10
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm sinh viên KGU Việt Nam ngày (25/8/10
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm sinh viên KGU Việt Nam ngày (25/8/10
Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm sinh viên KGU Việt Nam ngày (25/8/10

Bookmark:

Không có sự kiện khách