Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2364 - Tổng số hồi đáp: 2
Posted By: KietNA on 25/12/2015 12:31:39


Bản này chơi kiểu 'Piano Ballad', rất êm dịu, nhẹ nhàng,

Full HD, 1920x1080.

https://youtu.be/ktm6bu81TfE

Trở về đầu
Posted By: KietNA on 25/12/2015 11:24:42


Bản này chơi kiểu Rock, rất "Ngầu" .(^_^).

Full HD, 1920x1080.

https://youtu.be/CfdbE4xNonw

Trở về đầu

Posted By: KietNA trên 24/12/2015 01:50:51


Березовый сок (Nhựa Bạch Dương)
Bài này lời Nga, rất khó hát.
Làm đúng bản nhạc gốc của Nga, nhịp 4/4.
.
VTV đã từng phát trực tiếp một ca sỹ Việt Nam hát, nhịp 3/4.
.
Link:
https://youtu.be/jS_hUTlg0NQ
.
Full HD, 1920x1080

20/05/2019