Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2249 - Tổng số hồi đáp: 2
Posted By: KietNA on 28/12/2015 09:51:26


Bản này chơi kiểu Ballad, êm dịu hơn.

Link:

https://youtu.be/3pTw7JdAe9g

Trở về đầu
Posted By: KietNA on 28/12/2015 05:14:02


Bản này chơi kiểu Dance (có thể nhảy Waltz được)

Bản nhạc gốc của tác giả có nhịp 12/8, tôi đã chuyển sang nhịp 6/8 để phần mềm Midi Utility có thể chơi được.

Kiểu đệm trên đàn cũng là 6/8.

Full HD, 1920x1080.

Link:

https://youtu.be/SPbqtMOlLfE

 

Trở về đầu

Posted By: KietNA trên 27/12/2015 12:46:27


Мой белый город (Rock)
Full HD, 1920x1080.

Link:
https://youtu.be/NaFhgfAKYJ0

20/05/2019