Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2331 - Tổng số hồi đáp: 2
Posted By: KietNA on 12/02/2016 21:44:41


Phiên bản thứ 6, nhạc nhảy:

-Giọng cao lên 2 nửa cung, thành Si Thứ

-Tempo tăng lên thành 120

Link: http://www.studentkgu.vn/music/song/id_858/

Trở về đầu
Posted By: SonTM on 11/02/2016 16:28:11


Tempo hơi bị chậm Kiệt à!

 

Trở về đầu

Posted By: KietNA trên 02/02/2016 09:24:12


http://www.studentkgu.vn/public/music/song/id_857/

Làm theo một bản nhạc trên internet.
.
Thu Hồng (và ban đồng ca KGU) nghe thử:
-Giọng có vừa không (La Thứ)
-Tempo như vậy có được không
-Kiểu đệm như vậy có được không
.

Link video trên YouTube: https://youtu.be/-QxYpEi1dYo
.
Chép cái link đó, thả vào browser, nó sẽ dẫn đến bài nhạc mp3, trên website KGU này, hoặc video trên YouTube.

20/05/2019