Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 1930 - Tổng số hồi đáp: 0

Posted By: KietNA trên 14/03/2016 04:32:22


Roland Bk7M Việt Nam Quê Hương Tôi (Đỗ Nhuận)

-6/8 Ballad, không có trống
-Tempo = 110
-Giọng: La Trưởng.

Link mp3 trên web KGU: http://www.studentkgu.vn/music/song/id_859/

Link video clip trên YouTube: https://youtu.be/ED1D_wPDi-8

20/05/2019