Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 11784 - Tổng số hồi đáp: 1
Posted By: ThoaNP on 12/12/2017 19:38:50


BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG!

Admin ơi, vì sao rất nhiều bài thơ đã đăng trên trang web mình bị mất vậy????

Tôi mới xem qua thì toàn bộ các bài thơ của VanNH (MM), Huyền BT, và rất nhiều bài thơ của Lý TTM, ... đã bị mất.

Đó là tôi mới liếc trang thơ, không biết bên truyện, ... có bị như vậy không?

Có cách nào khôi phục lại được không. Nếu mất mảng thơ văn, blog, ... và cả những còm nữa thì tiếc và đau xót lắm.

Có cách nào để trang web mình không còn gặp chuyện như vậy nữa không ????????

(Sorry cả nhà, vì không biết cách tạo ý kiến mới trong Diễn đàn nên tôi phải vào reply ý kiến đã đăng - em xin lỗi chị Xuân Ba).

Trở về đầu

Posted By: BaLX trên 08/09/2016 19:52:53


Nhờ add xem sao nick mình ko comment được
11/08/2022