TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

Added By: HaiNV


[ Xem thêm Emoticons ]Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: HaiNV
19/05/2013 15:51:22

Поёт Геннадий Белов:
Từ: HaiNV
19/05/2013 15:26:17

 


 ЗДРАВСТВУЙ МАМА - CON CHÀO M 
Музыка: Д. Тухманов - Слова: Р. Рождественl 9;кий


Li Vit: Lê T Minh


Ca sỹ: Hải Yến


 


Chào m ca con
Con l
i nm mơ câu hát ca m
M
hin ca con
S
áng trong lòng con nhân đc ca m
Và th
ế gii kia, nhng tia nng chng thp sáng khp mi nơi
Nh
ng đau thương s vơi đi trong tình thương yêu ca m
ĐK:
Trên trái đt ta sng có biết bao người nhân hu
Ch
ng th so sánh sao bng tm lòng m
L
òng m du hin bao dung hơn sông núi
Ơi m, m kính yêu ơi, con kính chào mẹ!


 


Mt đi vì con
Ch
t chiu tình thương trong mi hơi th
R
i m già đi
Th
áng năm vì con nên đã hao gy
M
nào có hay, không quan tâm nhng năm tháng cun đi tui xuân
Nh
ưng trong con m mãi mãi vn tr trung như năm nào
ĐK:
Trên trái đt ta sng có biết bao người nhân hu
Ch
ng th so sánh sao bng tm lòng m
L
òng m du hin bao dung hơn sông núi
Ơi m, m kính yêu ơi, con kính chào mẹ!


 


Qua bao gian khó
V
i đôi tay chăm sóc cho đi
Nu
ôi con khôn ln
Đến hôm nay c by cháu quanh bà.
M
li ru nôi, như năm xưa m tha thiết hát cho đàn con
Nh
ưng hôm nay bà ru cháu, nghe tui xuân đi không v


ĐK:
Trên trái đt ta sng có biết bao người nhân hu
Ch
ng th so sánh sao bng tm lòng m
Lòng m
du hin bao dung hơn sông núi
Ơi m, m kính yêu ơi, con kính chào mẹ!


 


 


 Từ: HaiNV
19/05/2013 15:14:48

 


ЗДРАВСТВУЙ МАМА  


Музыка: Д. Тухманов - Слова: Р. Рождественl 9;кий


 


Здравствуй мама!


Опять мне снится песня твоя
Здравствуй мама!
Светла как память, нежность твоя
Этот мир не от солнца такой золотой
Он наполнен до края твоей добротойПрипев:
На земле хороших людей немало
Сердечных людей немало
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама!

Ты слабеешь -
В меня уходят силы твои
Ты стареешь -
В меня уходят годы твои
Все равно, несмотря на любые года
Будешь ты для меня молодой навсегда! 


 


Припев: 


На земле хороших людей немало
Сердечных людей немало
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама !


 


Натрудилисn 0;


На десять жизней руки твои
Народились
Под этим небом внуки твои
Ты опять колыбельнуn 2; песню поешь
И во внучке своей, вдруг себя узнаешь Припев:
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама!


 Từ: HaiNV
06/04/2013 15:46:02