TRANG CHỦ   UPLOAD MUSIC   EDIT MUSIC   NHẠC ƯU THÍCH CỦA TÔI  
 
0~9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TẤT CẢ

Added By: HaiNV


[ Xem thêm Emoticons ]Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: HaiNV
16/12/2011 19:13:40

Xem VIDEO, trên nền nhạc RC là trích đoạn film "Romeo & Juliet"


http://www.youtube.com/watch?v=CJuZDFwSeJY


Còn đây là tiếng Violin, nhạc gốc, film gốc:


http://www.youtube.com/watch?v=M5u5zXVmoHM&feature=related