Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 3031 - Tổng số hồi đáp: 1
Posted By: HaiNV on 06/02/2015 17:26:22


Thầy Thông vẫn mắc "bệnh nghề nghiệp" không thể chữa khỏi là "thương học trò" rồi!

Trở về đầu

Posted By: ThongNV trên 03/02/2015 13:57:52


Nhà mình sử dụng Wifi thuê bao trọn gói, nên biết mấy cháu sinh viên thuê nhà ở tầng 2 nhà bên sử dụng nhờ cũng không cấm vì nghĩ dùng nhiều hay ít tiền trả vẫn thế. Không ngỡ các cháu lợi dụng lòng tốt của gia đình mình vào mạng viết bậy bạ. Nhờ anh ninh mạng phát hiện ra và cảnh bảo mới biết. Thông báo để các bạn có sử dụng Wifi thì thường xuyên thay đổi password cho khỏi bị lợi dụng, thanh niên nước mình bây giờ giỏi việc bẻ khóa các password lắm đấy.

20/05/2019