Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2658 - Tổng số hồi đáp: 0

Posted By: HaiNV trên 05/05/2015 00:20:39


Tại sao bà con ta bị nó lừa dễ như vậy, có khổ không hở Trời???

http://laodong.com.vn/kinh-te/gay-roi-thi-truong-ho-tieu-thuong-lai-trung-quoc-thu-lai-lon-321 950.bld

 

20/05/2019