Bookmark:
RSS 1.0     RSS 2.0

Tổng số lần xem: 2178 - Tổng số hồi đáp: 2
Posted By: KhanhT on 20/07/2017 22:22:48


Hôm nay là 20/7/2017, sau một năm rồi, không biết Kiệt đã được cấp Bằng sáng chế hay chưa?

Trở về đầu
Posted By: ThoaNP on 03/12/2016 13:59:18


Chúc mừng Kiệt !!!!!!!

Trở về đầu

Posted By: KietNA trên 16/08/2016 20:20:17


Xong bước 1: thẩm định hình thức.

Sang che

20/05/2019