KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Thơ dịch
Thứ năm 16 Tháng hai. 2017

MIỀN XA XÔI TUYỆT ĐẸP
Tác giả: HuongNT

Buổi sáng mùa xuân trong trẻo vừa mở mắt ra được nghe bài hát "Miền xa xôi tuyệt đẹp" (Прекрасное далеко) là bài hát trong phim " Những người khách của tương lai" (Гостья из будущего) làm tôi lại thấy nhớ quá cái thời thời cắp sách...một đi không trở lại bao giờ! 

https://youtu.be/n8xyOkb5M74

Và thế là ý của lời bài hát cứ tuôn ra xin chia sẻ cùng bạn bè...i


MIỀN XA XÔI TUYỆT ĐẸP


Tôi nghe thấy giọng nói từ nơi xa tuyệt đẹp,

Giọng nói của màn sương bạc buổi sớm mai,

Tôi nghe thấy giọng nói và con đường vẫy gọi

Làm tôi quay cuồng như vòng quay tuổi thơ phai...


Miền tuyệt đẹp xa xôi đừng khắc nghiệt với tôi,

Đừng khắc nghiệt, đừng bao giờ khắc nghiệt!

Từ cội nguồn trong trẻo về nơi xa tuyệt đẹp,

Tôi bắt đầu lên đường về miền ấy thần tiên.


Tôi nghe thấy giọng nói từ nơi đẹp xa xôi,

Gọi tôi đến miền tươi đẹp tuyệt vời,

Tôi nghe giọng nói hỏi tôi nghiêm khắc-

Hôm nay tôi đã làm gì cho ngày mai?


Miền tuyệt đẹp xa xôi đừng khắc nghiệt với tôi,

Đừng khắc nghiệt, đừng bao giờ khắc nghiệt!

Từ cội nguồn trong trẻo về nơi xa tuyệt đẹp,

Tôi bắt đầu lên đường về miền ấy thần tiên.


Tôi xin thề sẽ trong sạch và phúc hậu hơn lên,

Không bao giờ bỏ bạn bè trong hoạn nạn,

Tôi nghe thấy giọng nói và vội theo tiếng gọi

Trên con đường không còn dấu vết nào.


Miền tuyệt đẹp xa xôi đừng khắc nghiệt với tôi,

Đừng khắc nghiệt, đừng bao giờ khắc nghiệt!

Từ cội nguồn trong trẻo về nơi xa tuyệt đẹp,

Tôi bắt đầu lên đường về miền ấy thần tiên.

                            16/02/2017

P/S: Rất buồn có 2 người bạn trong ảnh đã mất là Phạm Thị Xuyến và Nguyễn Thị Lĩnh SV79.

              ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Музыка: Крылатов Е.

Слова: Энтин Ю.

Из к/ф "Гостья из будущего"


Слышу голос из прекрасного далёка, 

Голос утренний в серебряной росе, 

Слышу голос, и манящая дорога 

Кружит голову, как в детстве карусель. 


Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, 

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. 

От чистого истока в прекрасное далёко, 

В прекрасное далёко я начинаю путь. 


Слышу голос из прекрасного далёка, 

Он зовёт меня в чудесные края, 

Слышу голос, голос спрашивает строго - 

А сегодня что для завтра сделал я. 


Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, 

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. 

От чистого истока в прекрасное далёко, 

В прекрасное далёко я начинаю путь. 


Я клянусь, что стану чище и добрее, 

И в беде не брошу друга никогда, 

Слышу голос, и спешу на зов скорее 

По дороге, на которой нет следа. 


Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, 

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. 

От чистого истока в прекрасное далёко, 

В прекрасное далёко я начинаю путь.


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 16-02-2017 10:10

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 553 9471
385 2819
Hóa 822 9635
Luật 715 11637
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 196 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 305
NgocBQ 124
ThaoDP 99
CucNT 120
CoDM 87
HaiNV 93
LiTM 85
PhongPT 71
MinhCK 69

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 6761
NghiPH 3218
LiTM 1879
HaiNV 1851
KhanhT 1740
CucNT 1711
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1217
s