BLOGS  
 

Từ khóa:Chân

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


MINH-ONE & MINH-TWO
Ngày đăng 23/08/2014 16:44:15 bởi 3Chai

MINH-ONE & MINH-TWO
Chú bé tên là Minh (Minh-One), còn cô bé là Minh Thư (Minh-Two). Chúng là con của hai gia đình người Việt định cư ở Adelaide. Mấy gia đình Việt di cư qua Adelaide từ những năm 2000 thường tụ họp với nhau, và vì Minh Thư lớn nhất trong đám trẻ nên hay làm đầu trò. Các cuộc hội họp của... Xem tiếp