BLOGS  
 

Từ khóa:Đặng

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


THỜI TRANG SINH VIÊN KGU NIÊN KHÓA 71-72 .
Ngày đăng 30/07/2013 22:40:34 bởi Kaiser Kim Thu

         

  THỜI TRANG SINH VIÊN KGU NIÊN KHÓA 71-72 .

                              Đặng Tuấn Phương

 

 

Trong  buổi học chính trị cuối cùng ở Trường Đại học Kinh tế , cho số học sinh cấp III thi đậu đại học đi nước ngo&a... Xem tiếp