BLOGS  
 

Từ khóa:Last

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


Really Achieving Your Childhood Dreams
Ngày đăng 03/08/2014 12:45:05 bởi ThoaNP
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo#t=145 Có thể bật phụ đề bằng cách nhấn nút CC trên thanh công cụ của youtube.
Sách viết lại từ lecture phía trên https://ia601703.us.archive.org/19/items/The.Last.Lecture/The.Last.Lecture.pdf
Giới thiệu sơ lược: "Really Achieving Your Childhood Dreams" (also referred to as "The Last Lecture"[1]) was a lecture given byCarne... Xem tiếp