BLOGS  
 

Từ khóa:Quê

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


QUÊ EM
Ngày đăng 10/06/2015 22:28:28 bởi 3Chai

CON ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN
Con đường không quên. Con tàu ì ạch xuôi Nam chưa đầy trăm cây nhưng có khi mất cả đêm, rồi nhả chúng mình xuống Nam Định. Mau mau mau tiến về bến xe! Nam Định về Đông Bình còn 55 cây, kịp mua được vé xe đò thì chỉ chừng 3-4 giờ lắc lư trên chuyến xe may mắn là về đế... Xem tiếp