BLOGS  
 

Từ khóa:Tán

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


Sơ tán
Ngày đăng 15/09/2012 20:48:14 bởi HoaNT

Nhân đọc bài Sơ tán của cô bạn tôi và Ánh  ;Tuyết  OB77 là Kim Thu ở Colone gửi về và xem lại các hình ảnh thời sơ tán của Vnexpress mà Ngọc BQ gửi mọi người KGU đường link tôi xin post bài Sơ tán của Kim Thu. Phần 1 là nơi mà Kim Thu và tôi cùng sơ tán ở Hồng Châu Thườ... Xem tiếp