BLOGS  
 

Từ khóa:ThƠ

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


NHÀ THƠ TỐ HỮU
Ngày đăng 14/07/2013 21:10:58 bởi MinhCK

      Trong mỗi con người chúng ta ai cũng thuộc ít nhất một bài thơ, một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Ông đã để lại ấn tượng rất lớn trong lòng, trong cuộc đời tôi. Giá như ông chỉ cứ làm thơ thôi thì tuyệt vời biết bao. Tuy vậy rất ít người biết những câu thơ này của ông. Trước... Xem tiếp