BLOGS  
 

Từ khóa:Joel

Đang xem 1 - 1 của tổng số 1 Blogs.


Thịt chó và giải Pulitzer
Ngày đăng 28/02/2013 05:39:10 bởi Chỉ biết cười trừ

Anh Bắc Hải có viết một bài Thịt chó và giải Pulitzer (http://www.studentkgu.vn/news/detail/sec_7/cat_15/id _2068). Trên thế giới có rất nhiều phản ứng khác nhau. Tôi xin không bình luận. Mỗi người có ý kiến của riêng mình.

Trên trang web change.org có hai trang liên quan đến bài viết của ô... Xem tiếp